brand, brandweer, BHV, EHBO, eerste hulp, VCA, code 95, 112, Verrijt
BHV, EHBO, verbandtrommel, verbandkoffer, brand, Verrijt, 112

Bedrijfshulpverlener

Opleidingen & Herhaling

Als werkgever bent u verplicht één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Er wordt wel verplicht gesteld dat die persoon altijd aanwezig is want een bedrijfshulpverlener moet binnen de 3 a 4 minuten ter plaatse kunnen zijn. Bedrijfshulpverlening wordt al snel als verplichting gezien. Toch gaat het om uw eigen veiligheid. Vaak wordt hierover pas nagedacht als er daadwerkelijk een calamiteit heeft plaatsgevonden. Voorkomen is dus beter als genezen. Een BHV’er is erop getraind om te voorkomen. Naast het blussen van een beginnende brand, het ontruimen van personen en dieren, het inroepen van professionele hulp leert een BHV’er te reanimeren waarbij hij of zij mensenlevens kan redden.

De taakgebieden van een BHV’er zijn:

  • Eerste hulp verlenen
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • Ontruiming
  • Communicatie met professionele hulpverlener
Examinering:

Verrijt hanteert de richtlijnen van het NIBHV, het Nederlands instituut voor Bedrijfshulpverlening. Elke module wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist per module een NIBHV certificaat, wanneer beide module met een voldoende zijn afgesloten ontvangt de cursist een NIBHV diploma. Dit is landelijk erkend. Na het behalen van het certificaat dient de cursist jaarlijks een herhalingsles te volgen.

Certificaat:

De cursist ontvangt een NIBHV diploma bij het behalen van een voldoende resultaat.

Duur:

2 dagen

Verrijt Fire & Safety Trainingscenter is in het bezit van het keurmerk Opleidinginstituten Bedrijfshulpverlening. Dit keurmerk wordt vergeven door het NIBHV. Dit keurmerk is een waarborg voor kwaliteit. Het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening is een kwaliteitskeurmerk voor opleidingsinstituten die zich bezig houden met het opleiden van bedrijfshulpverleners.

Vrijstelling:

Cursisten met een geldig EHBO diploma (incl. reanimatie) en die aan alle herhalingslessen van EHBO hebben deelgenomen kunnen vrijstelling krijgen van de module Eerste Hulp. Ze hoeven daarmee alleen de module brandbestrijding te volgen. Wij kunnen bij de opleiding de vrijstelling aanvragen.