Opleiding EHBO

Basisopleiding EHBO inclusief AED
De EHBO opleiding volgens het Oranje Kruis, leidt cursisten op tot gediplomeerd Eerste Hulpverlener. De cursist leert, in afwachting van deskundige hulp, op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan een medemens, bij een plotseling optredende stoornis in diens gezondheidstoestand.

Onderwerpen:

 • Stoornissen in bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Reanimeren en bedienen van de AED
 • Ernstige bloedingen/verwondingen
 • Botbreuken, ontwrichting en verstuiking
 • Oogletsel
 • Shock
 • Warmte- en koudeletsels, brandwonden
 • Vergiftigingen
 • Ongevallen met elektriciteit
 • Verbandleer
Tijdens de praktische lessen zal de cursist zelf vaardigheden oefenen en leren hoe om te gaan met de diverse letsels en stoornissen. Om de lessen zo realistisch mogelijk te maken, zullen wij gebruik maken van lotusslachtoffers.

Het afsluitend examen wordt afgenomen door een examenteam welk is aangewezen door het Oranje Kruis. Het diploma is 2 jaar geldig.

Om het diploma geldig te houden is het van belang dat je aan kunt tonen dat je competent bent als EHBO’er. De cursist dient hiervoor dus jaarlijks de competenties te blijven volgen/oefenen  om deze te behouden. Hiervoor organiseren wij 2 herhalingslessen per jaar waarvoor u automatisch een herinnering ontvangt.