CO2 blussers (koolzuursneeuwblussers) vindt u vooral op plaatsen waar andere blusmiddelen of onnodig veel schade geven of gevaar voor de gebruiker opleveren. Het CO2 verdrijft de zuurstof in de omgeving van het vuur en daardoor doven de vlammen.

Het is uitstekend geschikt bij branden in apparaten die onder elektrische spanning staan. Door de hoge druk in de blusser is het koolzuurgas vloeibaar. Als het uit de bluskoker komt, gaat deze direct over in gas en bevriest.

Een CO2 blusser is inzetbaar bij een klasse B brand.

b1