Poederblussers komen het meest voor in de industrie. Ze hebben een groot blusvermogen en zijn er in verschillende type voor verschillende soorten branden. Het poeder breekt de vlammen af. Het nadeel van een poederblusser is dat het poeder heel fijn is, het poeder zal tot ver in het gebouw terug te vinden zijn en veel gevolgschade veroorzaken. Denkt u hierbij aan printplaten van o.a. computer en CNC gestuurde machines. Een poederblusser is inzetbaar in de A, B, en C brandklassen.

a1
b1
c1