EHBO / BHV

EHBO / BHV

Voorkomen is beter dan genezen. Binnen onze trainingen op EHBO en BHV staat echte en eigen veiligheid op nummer één. Wij doen niet aan schijnveiligheid. Daarnaast zorgen we er natuurlijk voor dat jij als cursist na onze trainingen precies weet wat je moet doen wanneer het nodig is.

ehbo_bhv-icon@2x

EHBO / BHV

EHBO | BHV | EHBO aan kinderen | Ploegleider | Hoofd BHV | Verbandmiddelen | AED | Ademlucht | Brandweertrainingen | BMI

DSC2492-1024x683
Schermafbeelding-2022-10-13-om-14.59.091-1024x799
BEN0295-scaled-250x180
CO2-poeder-en-schuim-nieuw-logo-1024x683

EHBO / BHV

EHBO

De EHBO opleiding volgens het Oranje Kruis, leidt cursisten op tot gediplomeerd Eerste Hulpverlener. De cursist leert, op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan een medemens, bij een plotseling optredende stoornis in diens gezondheidstoestand.

Tijdens de praktische lessen zal de cursist zelf vaardigheden oefenen en leren hoe om te gaan met de diverse letsels en stoornissen. Tijdens onze herhalingslessen maken wij gebruik van lotusslachtoffers, zij bootsen realistische ziekteverschijnselen of bijvoorbeeld een ongeval na.

BHV

Als werkgever bent u verplicht om uw BHV taken geregeld te hebben. U kunt dit doen door één of meer werknemers op te laten leiden als bedrijfshulpverlener. Deze BHV’er dient binnen enkele minuten op de plaats van de calamiteit aanwezig te zijn.

Bedrijfshulpverlening wordt al snel als verplichting gezien. Toch gaat het om uw eigen veiligheid maar ook om die van uw medewerkers en/of bezoekers. Vaak wordt hierover pas nagedacht als er daadwerkelijk een calamiteit heeft plaatsgevonden. Voorkomen is dus beter dan genezen! Een BHV’er is erop getraind om te voorkomen. Naast het blussen van een beginnende brand, het ontruimen van personen en/of dieren en het inroepen van professionele hulp, leert een BHV’er te reanimeren, waarbij hij of zij mensenlevens kan redden.

De taakgebieden van een BHV’er zijn:

 • Verlenen van spoedeisende en niet spoedeisende eerste hulp
 • Beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • Ontruiming
 • Communicatie met professionele hulpverlener

EHBO aan kinderen

Een ongelukje zit in een klein hoekje. Thuis, tijdens het buiten spelen of op vakantie. Bleekmiddel lijkt op limonade. Een knikker ziet er uit als een snoepje. Een ruk aan het tafelkleed en de theepot komt in beweging. Een bal rolt zomaar richting vijver.

Ondanks alle aandacht voor ongevallenpreventie is het leven voor de allerkleinsten niet zonder gevaar. Kinderen onder 8 jaar vormen de grootste risicogroep in de categorie “ongelukken in en om huis”. 

Welke hulp kunt u als ouder/verzorger verlenen en wat  moet u juist niet doen? Een gecertificeerde instructeur maakt tijdens deze cursus ouders en verzorgers vertrouwd met de belangrijkste aspecten van specifieke Eerste Hulp aan Kinderen.

Ploegleider

De opleiding is bestemd voor personen die in een bedrijf of instelling (gaan) functioneren als Ploegleider bedrijfshulpverlening. Na het volgen van deze opleiding kan de Ploegleider bedrijfshulpverlening:

 • Sturing geven aan de inzet van het BHV team
 • Zich voorbereiden op de inzet van de BHV ploeg
 • Oefenen met de BHV ploeg
 • Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied
 • Beheren en controleren van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen
 • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen

Hoofd BHV

De coördinator/hoofd BHV zorgt ervoor dat de BHV in zijn bedrijf  georganiseerd is en dat de BHV’ers zijn opgeleid en geoefend, zodat zij bij een incident op de juiste manier een BHV-inzet kunnen doen.

De c/h BHV houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV.

De c/h BHV geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen en vertaalt deze in concrete maatregelen., waaronder:

 • Opzetten van de BHV organisatie
 • Opstellen en beheren van het BHV beleidsplan
 • Implementeren van het arbobeleid met betrekking tot BHV
 • Zorgen voor voldoende opleiding en oefening van de BHV
 • Communiceren met interne en externe contacten

AED

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, indien er sprake is van een levensbedreigende hartritmestoornis. Het hart kan na de stroomstoot weer zelf proberen een hartritme te krijgen.

Nog voordat de ambulance ter plaatse is kan men al beginnen met defibrilleren. Snelle reanimatie (beademen en hartmassage) en het gebruik van een AED vergroot de overlevingskansen aanzienlijk.

Hoe werkt een AED?

Nadat men twee zelfklevende elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer heeft aangebracht begint de AED met een analyse van het hartritme. Indien er sprake is van ventrikelfibrillatie (chaotisch trillen van het hart) zal de AED aangeven dat toedienen van een stroomstoot aan het hart noodzakelijk is. De stroomstoot wordt aan het hart afgegeven via de zelfklevende elektroden. Het fibrilleren zal hierdoor stoppen en het hart krijgt de kans zelf weer een normale circulatie op te bouwen.

Wie mag de AED gebruiken?

Iedereen mag als goed burger een AED inzetten en bedienen wanneer dit nodig is. Juridische bescherming wordt door de wet geboden.

Brandweertrainingen

Brandweerkorpsen en interventieploegen kunnen bij Verrijt Fire & Safety terecht om zowel vakbekwaam te worden als vakbekwaam te blijven. Realistisch trainen onder leiding van doorgewinterde instructeurs!

In samenspraak met uw wensen kunnen we in Lommel bijdragen aan het behalen van de door het korps gestelde oefendoelen. Bijscholing of opleiding, het toepassen van nieuwe les- en leerdoelen of complete scenariodagen? Op ons oefenterrein in Lommel kunt u op een zeer gerichte en vooral veilige wijze verder bouwen aan de vaardigheden van uw korps of interventieploeg. Wij gaan graag met u aan tafel om een leerzaam programma samen te stellen.

Beheerder Brandmeldinstallatie (BMI)

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie zoals omschreven in de NEN2654.

Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding. Tevens kan men inschatten of het noodzakelijk is om de brandweer uit te laten rukken.

Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen te zorgen dat er een beheerder brandmeldinstallatie is aangesteld, die aantoonbaar is opgeleid.

“De beste cursus in 6 jaar!”

Zeer praktijkgericht en een super goede, inspirerende trainer. Complimenten!

Aldus een medewerker van XPO