Preventie & ontruiming

Preventie & ontruiming

Weet jij welke risico’s er allemaal zijn binnen jouw bedrijf? En vervolgens ook hoe je daarmee om moet gaan?  

Bij Verrijt weten we wat er speelt binnen bedrijven en welke risico’s daaraan hangen. Wij begeleiden jou daarom bij het inventariseren van deze risico’s en het zorgen voor een veiligere en verantwoordelijkere werkplek. Daarnaast zorgen we met onze ontruimingstrainingen dat, wanneer het nodig is, men weet wat te doen.

Path 33@2x

Preventie & ontruiming

RI&E | Ontruimingsoefeningen | Ontruimingsplan | Ontruimingsplattegrond | Bedrijfsnoodplan

WhatsApp-Image-2020-02-19-at-08.39.30-250x180
Verrijt_024-250x180
BEN0295-scaled-250x180
Brandblussers Verrijt

Preventie & ontruiming

RI&E

Ieder bedrijf met personeel is verantwoordelijk voor het (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers. In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welk termijn het bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren.

Als de arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf veranderen moet ook de RI&E worden aangepast. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor medewerkers.  

Na gemiddeld drie jaar is een RI&E in veel gevallen niet meer actueel. De komst van de AVG heeft ook gevolgen voor de RI&E. Het is belangrijk dat, naast de preventiemedewerker, het hele bedrijf op de hoogte is van de aanwezigheid van een RI&E.
De RI&E dient altijd up-to-date te zijn.

Ontruimingsoefeningen

Een ontruiming is nodig als een gebouw waar personen aanwezig zijn niet meer voldoende bescherming biedt op het gebied van veiligheid en gezondheid. Om zorg te dragen voor de benodigde bescherming moeten de personen de ruimte verlaten en verplaatst worden naar een locatie waar die bescherming wel aanwezig is.

Het ontruimen van een gebouw is een ingrijpende activiteit en is in de dagelijkse praktijk gelukkig niet vaak nodig. Er kunnen zich echter wel situaties voordoen waarbij ontruimen van een gebouw wel degelijk noodzakelijk is. Verschillende situaties zijn denkbaar, een brand, bommelding of een ontsnapping van een gevaarlijke stof.

Om een ontruimingsplan effectief in de organisatie te introduceren is het aan te bevelen dit stapsgewijs op te bouwen. Bij iedere stap wordt de moeilijkheidsgraad van de oefening opgevoerd. Verrijt begeleidt u bij deze stappen, te beginnen met een communicatieoefening op papier tot verschillende stadia van daadwerkelijk ontruimen.

Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is geen middel voor het voorkomen van een calamiteit, maar het voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten die zich in een bedrijf of instelling kunnen voorvallen.

Door het hanteren van het ontruimingsplan kan de omvang en consequenties van de calamiteiten worden beperkt. Afhankelijk van de aard van het bedrijf kunnen specifieke gevaren eveneens in het plan worden opgenomen. Hierbij valt te denken aan computerstoringen, gijzelingen, berovingen, wateroverlast en dergelijke. Het ontruimingsplan dient opgesteld te worden conform NTA 8112. Verrijt kan u hierbij helpen. Een onderdeel van het ontruimingsplan is de oriëntatietekeningen. Ook dit kan Verrijt desgewenst uit handen nemen voor u.

“De beste cursus in 6 jaar!”

Zeer praktijkgericht en een super goede, inspirerende trainer. Complimenten!

Aldus een medewerker van XPO