25 jaar Verrijt, wat is er in de afgelopen jaren veel gebeurd…..

Opgestart door mijn vader, Gerard Verrijt, enigszins genoodzaakt om andere keuzes te maken. En wat heeft hij een goede keuze gemaakt.
Begonnen als BHV-opleider en daarnaast de controle, onderhoud en verkoop van brandblusmiddelen met als kantoor een slaapkamer op de 1e verdieping. Niet veel later de garage toch maar verbouwd tot kantoor met werkplaats om vervolgens in 1998 toch maar te kiezen voor nieuwbouw op Industrieterrein De Waterlaat in Bergeijk. Eerst voorzichtig opstarten en na een jaar toch maar een hal bijgebouwd. Zo, nu kunnen we verder!
Opleidingsportefeuille uitgebreid, personeelsbestand op volle sterkte en ach we pakken er ook inbraakbeveiliging, veiligheidsschoeisel en -kleding bij. Verrijt Brandbeveiliging groeide en bedrijven wisten ons steeds beter te vinden.

En toch…. Een eigen oefencentrum waar ook de brandweer zou kunnen oefenen, dat leek ons pap ook wel een leuke uitdaging. Zo hij vond in 2004 een mooie locatie op het Kristalpark in Lommel, de voorbereidingen voor het oefencentrum werden getroffen. Wat was hij trots op het resultaat! Niet alleen brandweerkorpsen konden hier volop trainen maar ook bedrijven die met hun BHV-ploeg in een realistische omgeving wilde oefenen waren van harte welkom. Om de harten van de Belgische ondernemingen sneller te laten kloppen voor het oefencentrum moest hij iets meer moeite doen. Ook ons pap moest keuzes maken in het leven. En die keuzes waren niet altijd makkelijk. Twee vestigingen met veel verschillende activiteiten met een naam die eigenlijk niet echt paste bij het bedrijf wat Verrijt inmiddels was geworden. Verrijt Brandbeveiliging werd Verrijt Fire & Safety Trainingscenter. Naast het kiezen van een nieuwe naam heeft hij in 2006 ook de keuze gemaakt om zich te richten op opleidingen en trainingen.
Een nieuw jaar brak aan waarin iedereen zijn plekje opnieuw moest vinden maar met het volste vertrouwen is iedereen er weer voor gegaan.
Tot op het moment dat hij “even” geopereerd moest worden…. Tot ons groot verdriet kwam hij hier onverwacht door te overlijden. Hij heeft zijn Verrijt project niet af kunnen sluiten zoals hij dat graag had gewild.

Tja, wat doe je dan? Verrijt verkopen? Nee, dat zou echt jammer zijn!
Het is april 2007 als we als familie voor de keuze staan, stoppen of doorgaan. In overleg met ons mam heb ik mijn baan opgezegd en ben begonnen. Wist ik waar ik aan begon? Nee!
De eerste jaren heb ik vooral veel geleerd en geluisterd naar de mensen om me heen. Ik ben dan ook erg dankbaar voor de mensen die het vertrouwen in Verrijt zijn blijven houden.
Ik kan wel zeggen dat de overname van Verrijt een goede leerschool is geweest met af en toe harde lessen. Zeker in de crisistijd, die ongeveer een jaar na de overname begon, zijn er momenten geweest waarin je keuzes moet maken. Die keuzes waren niet altijd makkelijk maar door toch de kansen te blijven zien en te blijven geloven in je bedrijf is het ons toch gelukt om dit jaar ons 25 jarig jubileum te mogen vieren.

Na een aantal moeilijke (crisis)jaren werd het weer tijd om te gaan ondernemen en kansen te pakken. De “oude” naam Verrijt Brandbeveiliging bleek erg sterk te zijn. Veel bedrijven dachten dat we nog steeds langs kwamen voor de controle van de blusmiddelen en toch was dit sinds 2006 niet meer het geval. Na wat wikken en wegen hebben we in 2012 toch besloten om onze opdrachtgevers ook op dit gebied weer te gaan bedienen. En wat mooi dat veel opdrachtgevers dit waardeerden! Terug naar Verrijt anno 2006 is zeker niet de bedoeling, we blijven kijken naar onze krachten.

Ook in België werden we steeds meer gevonden door bedrijven, het vertrouwen dat wij als Nederlanders goede trainingen verzorgen werd rondverteld. Tot op de dag van vandaag zien wij een groei in onze opdrachtgevers en worden we uitgedaagd om mee te denken in de meest uiteenlopende veiligheidsvraagstukken.

De afgelopen 13 jaar waren voor mij erg leerzaam en uitdagend. Achteraf is de keuze om Verrijt door te zetten gebaseerd op emotie en wist ik eigenlijk niet waar ik aan begon. Maar de trots van mijn ouders was niet klaar, ze waren pas net begonnen! Geen ervaring in de branche, geen ervaring als zelfstandig ondernemer, geen opleiding gevolgd die me wellicht zou kunnen helpen. Een slechtere basis kan ik me achteraf niet bedenken.
Spijt? Nee, dat zeker niet! Maar als ik het had geweten wat er op mijn pad zou komen had ik het zeker niet gedurfd.

En dan zijn we nu eigenlijk wel klaar voor Verrijt 3.0, maar hoe ziet dat er dan uit?
Daar gaan we ons in het jubileumjaar volop mee bezig houden. Voor ons zijn de voorbereidingen op zich al een feestje! We houden jullie op de hoogte!

 

 

 

 

Verrijt Fire & Safety is REOB-gecertificeerd!

Dit betekent dat wij onze werkzaamheden strikt volgens de geldende wet- en regelgeving uitvoeren.

Wat is REOB en wat betekent het?
Het REOB-merk en woordmerk REOB zijn beschermd en mogen alleen door gecertificeerde onderhoudsbedrijven worden gebruikt.

Wat houdt gecertificeerd onderhoud in?
Wij hebben onderhoudsdeskundigen in dienst die gespecialiseerd zijn in onderhoud van blusmiddelen. Onze monteurs hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd en moeten een examen afleggen. Verder dienen wij te zorgen voor goede procedures, instructies, apparatuur en materialen om de blusmiddelen te kunnen onderhouden. Wij, als gecertificeerd onderhoudsbedrijf, worden jaarlijks gecontroleerd door zogeheten certificatie-instellingen.

Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel of een draagbaar blustoestel. Deze moeten in goede staat zijn en functioneren als u ze nodig heeft. Om er zeker van te zijn dat de blusmiddelen werken zoals mag worden verwacht, is goed en regelmatig onderhoud van belang.

Waarom is onderhoud van blusmiddelen belangrijk?
Als u beschikt over een brandblusser, brandslanghaspel en/of een droge blusleiding, dan is het belangrijk dat deze werken op het moment dat het nodig is: in geval van brand. Komt u op dat moment tot de ontdekking dat een blusmiddel niet functioneert, dan neemt de kans op een succesvolle bestrijding van de brand snel af. Sterker nog, de situatie kan door deze onaangename verrassing uit de hand lopen.

Uw blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan u hoopt dat u ze nooit nodig zult hebben. Maar in een voorkomend geval moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang.

Wat houdt het onderhoud van blusmiddelen in?
Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of preventief vervangen.  Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de onderhoudsinstructies van de fabrikant en volgens de Nederlandse normen die hiervoor zijn opgesteld: NEN 2559 (draagbare blustoestellen), NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen), NEN 671-3 (brandslanghaspels) en NEN 1594 (droge blusleidingen).

Hoe vaak moet ik mijn blusmiddelen laten onderhouden?
Volgens de NEN 2559 dienen de blusmiddelen jaarlijks onderhouden te worden.