brand, brandweer, BHV, EHBO, eerste hulp, VCA, code 95, 112, Verrijt

Bedrijfshulpverlener

Opleidingen & Herhaling

Als werkgever bent u verplicht één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Er wordt verplicht gesteld dat minstens één gediplomeerd persoon binnen uw bedrijf aanwezig is, een bedrijfshulpverlener moet binnen 3 à 4 minuten ter plaatse kunnen zijn. Bedrijfshulpverlening wordt al snel als verplichting gezien. Toch gaat het om uw eigen veiligheid. Vaak wordt hierover pas nagedacht als er daadwerkelijk een calamiteit heeft plaatsgevonden. Voorkomen is dus beter dan genezen. Een BHV’er is erop getraind om te voorkomen. Naast het blussen van een beginnende brand, het ontruimen van personen en/of dieren en het inroepen van professionele hulp, leert een BHV’er te reanimeren, waarbij hij of zij mensenlevens kan redden.

De taakgebieden van een BHV’er zijn:

  • Eerste hulp verlenen
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • Ontruiming
  • Communicatie met professionele hulpverlener
Examinering:

Verrijt hanteert de richtlijnen van het NIBHV, het Nederlands instituut voor Bedrijfshulpverlening. Elke module wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist per module een certificaat, wanneer beide modules met een voldoende zijn afgesloten ontvangt de cursist een diploma. Dit is landelijk erkend.

Na het behalen van het certificaat dient de cursist jaarlijks een herhalingsles te volgen,Verrijt zal de cursisten automatisch, tijdig en vrijblijvend hiervoor oproepen.

 

Duur:

2 dagen

Verrijt Fire & Safety Trainingscenter is in het bezit van het keurmerk Opleidinginstituten Bedrijfshulpverlening. Dit keurmerk wordt vergeven door het NIBHV. Dit keurmerk is een waarborg voor kwaliteit. Het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening is een kwaliteitskeurmerk voor opleidingsinstituten die zich bezig houden met het opleiden van bedrijfshulpverleners.

Vrijstelling:

Cursisten met een geldig EHBO diploma (incl. reanimatie) en die aan alle herhalingslessen van EHBO hebben deelgenomen, kunnen vrijstelling krijgen van de module Eerste Hulp. Door hen hoeft alleen de module brandbestrijding te worden gevolgd. Wij kunnen bij de opleiding de vrijstelling aanvragen.