Blog

Veilig leesvoer

Een preventiemedewerker aanstellen doe je niet zomaar…

Een preventiemedewerker kiezen doe je niet zomaar even. Er zijn een paar zaken waar je rekening mee moet houden. Welke aandachtspunten levert dat op voor de RI&E? Een RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting. De RI&E biedt bedrijven ook een mogelijkheid bij uitstek om te werken aan goed arbobeleid. En om dit te verbeteren. […]

Trainen in tijden van Covid19

Voor bedrijven en organisaties is het van cruciaal belang dat personeel bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan handelen bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt bedrijven om letsel en schade te beperken en zo de bedrijfscontinuïteit te borgen. Ook voldoen ze daarmee aan de wet en aan eisen van verzekeraars. Ook burgerhulpverleners en […]

9e landelijke Dag van de BHV

Maandag 2 november 2020 – Dag van de BHV: Besef, waardering en support! ‘Dan vertrouw ik op jou’ Op een ander vertrouwen… dat is zeker in tijden van Corona niet vanzelfsprekend. Toch willen we allemaal dat we in het geval van een calamiteit kunnen vertrouwen op de (veilige) inzet van goed opgeleide en adequaat handelende […]

25 jaar Verrijt, wat is er in de afgelopen jaren veel gebeurd…..

Opgestart door mijn vader, Gerard Verrijt, enigszins genoodzaakt om andere keuzes te maken. En wat heeft hij een goede keuze gemaakt. Begonnen als BHV-opleider en daarnaast de controle, onderhoud en verkoop van brandblusmiddelen met als kantoor een slaapkamer op de 1e verdieping. Niet veel later de garage toch maar verbouwd tot kantoor met werkplaats om […]

Verrijt Fire & Safety is REOB-gecertificeerd!

Dit betekent dat wij onze werkzaamheden strikt volgens de geldende wet- en regelgeving uitvoeren. Wat is REOB en wat betekent het? Het REOB-merk en woordmerk REOB zijn beschermd en mogen alleen door gecertificeerde onderhoudsbedrijven worden gebruikt. Wat houdt gecertificeerd onderhoud in? Wij hebben onderhoudsdeskundigen in dienst die gespecialiseerd zijn in onderhoud van blusmiddelen. Onze monteurs […]

Herziene reanimatierichtlijnen

Tijdelijk wordt op dit moment de COVID-19 richtlijn gevolgd bij reanimaties buiten het ziekenhuis Het is op dit moment voor de meldkamer ambulancezorg niet meer mogelijk om door middel van uitvragen een goede afweging te kunnen maken of het slachtoffer besmettelijk is door het coronavirus. Daarom is ter bescherming van burgerhulpverleners, first responders en ambulancezorgverleners […]

Is een AED binnen een bedrijf verplicht?

Regelmatig wordt er contact opgenomen met onze organisatie met betrekking tot de Automatische Externe Defibrillator (AED). Is het voor bedrijven eigenlijk verplicht om in het bezit te zijn van een AED? Momenteel is er geen wettelijke verplichting voor bedrijven om een AED te hebben. In de Arbowet is slechts de verplichting voor werkgevers opgenomen om […]

Boetes bij ontbreken RI&E én plan van aanpak

Ieder bedrijf met personeel is verantwoordelijk voor het (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers. In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welk termijn het bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren. Tot voor […]

Is bedrijfshulpverlening verplicht?

Een vraag die veel organisaties stellen: Is Bedrijfshulpverlening verplicht? Concreet: Ja. Een werkgever dient ervoor te kunnen zorgen dat er doeltreffende maatregelen genomen kunnen worden voor eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van medewerkers en andere aanwezigen. Ook geldt er de verplichting om te zorgen dat er de juiste verbindingen worden onderhouden met de […]