Blog

Veilig leesvoer

Is een AED binnen een bedrijf verplicht?

Regelmatig wordt er contact opgenomen met onze organisatie met betrekking tot de Automatische Externe Defibrillator (AED). Is het voor bedrijven eigenlijk verplicht om in het bezit te zijn van een AED? Momenteel is er geen wettelijke verplichting voor bedrijven om een AED te hebben. In de Arbowet is slechts de verplichting voor werkgevers opgenomen om […]

Boetes bij ontbreken RI&E én plan van aanpak

Ieder bedrijf met personeel is verantwoordelijk voor het (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers. In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welk termijn het bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren. Tot voor […]

Is bedrijfshulpverlening verplicht?

Een vraag die veel organisaties stellen: Is Bedrijfshulpverlening verplicht? Concreet: Ja. Een werkgever dient ervoor te kunnen zorgen dat er doeltreffende maatregelen genomen kunnen worden voor eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van medewerkers en andere aanwezigen. Ook geldt er de verplichting om te zorgen dat er de juiste verbindingen worden onderhouden met de […]