27/10/20

9e landelijke Dag van de BHV

https://verrijt.nl/wp-content/uploads/duim-omhoog-klanten.png

Maandag 2 november 2020 – Dag van de BHV:
Besef, waardering en support!

‘Dan vertrouw ik op jou’

Op een ander vertrouwen… dat is zeker in tijden van Corona niet vanzelfsprekend. Toch willen we allemaal dat we in het geval van een calamiteit kunnen vertrouwen op de (veilige) inzet van goed opgeleide en adequaat handelende BHV’ers. We weten immers dat we allemaal kwetsbaar zijn en deze hulp een keer nodig kunnen hebben. Hoe geweldig is het, dat steeds meer BHV’ers hun competenties niet alleen in hun organisatie maar ook op straat, in de winkel of tijdens het sporten als burgerhulpverlener beschikbaar stellen? En ook de professionele hulpverleners vertrouwen op de BHV’ers in die allereerste minuten na een calamiteit.

BHV’ers doen er verstandig aan om met een professionele blik te kijken naar de huidige omstandigheden en van tevoren na te denken welke invloed dit heeft op een inzet, welke maatregelen vooraf genomen kunnen worden, zodat ook de BHV’er vol vertrouwen hulp kan verlenen. De BHV’er doet het ook voor jou; daar kun je op vertrouwen.

Een BHV’er acteert in óns belang. Toch hoor je nog wel eens negatieve geluiden over de BHV. Als het brandalarm gaat kan er geërgerd worden gereageerd. ‘Moet dat nu? Ik verwacht zo een belangrijk telefoontje’. Waarom werkt iedereen zo vaak eigenlijk niet mee aan een (ontruimings)oefening, zien we er de noodzaak niet van in? Maar, realiseert een ieder zich wel in wiens belang de oefening wordt gehouden? In het belang van ons allemaal. We moeten ons individueel realiseren waar de BHV’er voor staat: ‘Ik doe het ook voor jou’.

Waar we kijken, waar we gaan en staan. Of dit nu in een bedrijf is, in een restaurant, winkel, pretpark, studio of waar dan ook: overal moet hulpverlening aanwezig zijn. Uitstekend geregeld vanuit de rijksoverheid. Heel positief natuurlijk dat wij ons dit negen van de tien keer niet zo realiseren. Maar als je er dan een keer mee wordt geconfronteerd, besef je het pas.

Wat wij ook misschien onvoldoende beseffen is wat we eigenlijk van de BHV’er verwachten. De BHV is als eerste ter plaatse als zich iets ernstigs of soms zelfs levensbedreigend voordoet. De BHV’er beoordeelt en gaat direct over tot handelen. De BHV’er heeft een voorpostfunctie voor de professionele hulpverlener. Dan ligt er toch ook een grote verantwoordelijkheid op de schouders?

Hulp verlenen is verre van suf en stoffig. Het besef, de waardering en support voor de mensen die hulp verlenen, daar gaat het om en hier staan we op de Dag van de BHV graag even bij stil.

Namens Verrijt Fire & Safety; dank aan alle BHV’ers in Nederland, mede door jullie zorgen we samen voor een veilige (werk)omgeving!

Meer lezen?