15/04/21

Een preventiemedewerker aanstellen doe je niet zomaar…

https://verrijt.nl/wp-content/uploads/Preventiemedewerker-HBO-Safe-1170x400-1.jpg

Een preventiemedewerker kiezen doe je niet zomaar even. Er zijn een paar zaken waar je rekening mee moet houden. Welke aandachtspunten levert dat op voor de RI&E?

Een RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting. De RI&E biedt bedrijven ook een mogelijkheid bij uitstek om te werken aan goed arbobeleid. En om dit te verbeteren. De preventiemedewerker heeft daarbij een belangrijke rol.

Een preventiemedewerker aanstellen
Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht hun werknemers een veilige werkplek te bieden. Een preventiemedewerker kiezen en aanstellen hoort daarbij. Bovendien is dat ook wettelijk verplicht.

De keuze van de preventiemedewerker ligt bij de werkgever, maar heeft daarvoor wel instemming nodig van de ondernemingsraad (indien van toepassing). En dat is een goede zaak, want dat vergroot het draagvlak voor de persoon van de preventiemedewerker.

Aandachtspunten en maatregelen
Is er in de RI&E voldoende aandacht voor risico’s rond een preventiemedewerker kiezen? Check het aan de hand van de volgende aandachtspunten:

  • De preventiemedewerker heeft een ondersteunende rol richting werkgever, maar ook naar de rest van de organisatie. En naar de ondernemingsraad natuurlijk. Daarom is het van belang om iemand te kiezen die kan rekenen op een breed draagvlak binnen de organisatie.
  • De wet geeft aan dat de preventiemedewerker onafhankelijk moet kunnen handelen. Daarom mag hij op basis van zijn werkzaamheden als preventiemedewerker niet worden ontslagen. Bij een preventiemedewerker kiezen is dus de leidende vraag: is deze persoon in staat onafhankelijk op te treden?
  • Er is nog een derde aandachtspunt bij een preventiemedewerker kiezen. Dat is de kennis die hij nodig heeft om de functie goed te kunnen vervullen. Kies dus nooit zomaar iemand. Bijvoorbeeld omdat die persoon boventallig dreigt te worden. Het moet echt iemand zijn die op basis van vooropleiding, kennis en ervaring in staat is de functie te vervullen. Of iemand die zich deze kennis via opleiding en training goed eigen kan te maken.

Wat doet een preventiemedewerker?
De preventiemedewerker kan een groot aantal taken van de werkgever krijgen op het gebied van veilig en gezond werken. Uit het woord ‘preventie’ valt al op te maken dat het gaat om taken die helpen om ongevallen en verzuim te voorkomen.

Dit betekent dat de preventiemedewerker een belangrijke rol moet spelen bij:

  • de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (de RI&E)
  • samenwerking met en advies aan de ondernemingsraad
  • de samenwerking met de bedrijfsarts aan preventie
  • het verzorgen van voorlichting en onderricht
  • de opzet van een arbomanagementsysteem
  • registratie en onderzoek van ongevallen
  • het beantwoorden van arbo-vragen van medewerkers in de organisatie

Heb je advies nodig met betrekking tot het aanstellen van de juiste preventiemedewerker of ben je benieuwd wat de training preventiemedewerker inhoudt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer lezen?