9/10/19

Boetes bij ontbreken RI&E én plan van aanpak

https://verrijt.nl/wp-content/uploads/RIE.jpg

Ieder bedrijf met personeel is verantwoordelijk voor het (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers. In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welk termijn het bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren.

Tot voor kort mocht de Inspectie SZW bij een onvolledige RI&E alleen een eis stellen of een waarschuwing geven. De boetes voor overtreding van de Arbowet zijn vanaf nu strenger.De Inspectie SZW mag voor het ontbreken van een RI&E nu direct boetes van € 4.500 uitdelen. Zonder bijbehorend plan van aanpak met het overzicht van de verbeterpunten kan een aanwezige RI&E ook een boete opleveren. Het ontbreken van een plan van aanpak kan leiden tot een boete van maximaal € 3.000.

Als de arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf veranderen moet ook de RI&E worden aangepast. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor medewerkers.

Na gemiddeld drie jaar is een RI&E in veel gevallen niet meer actueel. De komst van de AVG heeft ook gevolgen voor de RI&E. Het is belangrijk dat, naast de preventiemedewerker, het hele bedrijf op de hoogte is van de aanwezigheid van een RI&E. De RI&E dient altijd up-to-date te zijn.

Meer lezen?