17/09/19

Is bedrijfshulpverlening verplicht?

https://verrijt.nl/wp-content/uploads/Voorzijde-NL-en-BE.jpg

Een vraag die veel organisaties stellen: Is Bedrijfshulpverlening verplicht?

Concreet: Ja.

Een werkgever dient ervoor te kunnen zorgen dat er doeltreffende maatregelen genomen kunnen worden voor eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van medewerkers en andere aanwezigen. Ook geldt er de verplichting om te zorgen dat er de juiste verbindingen worden onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties zoals brandweer en ambulance. Op grond van de Arbowet is bedrijfshulpvereniging (BHV) altijd verplicht.

Het aantal BHV’ers dat binnen een organisatie nodig is, is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Daarnaast spelen ook de aard van het bedrijf, de ligging en de bedrijfsactiviteiten een rol. Ook moet altijd vastgesteld worden hoeveel personen er bij een calamiteit mogelijk in veiligheid gebracht moeten worden. Dit zal op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden bepaald.

Het allerbelangrijkste criterium is dat de hulpverlening bij een calamiteit binnen enkele minuten op gang moet kunnen komen. Dat vormt het uitgangspunt om te bepalen hoeveel BHV’ers er nodig zijn om de hulpverlening te kunnen waarborgen.

Er dient dus altijd minimaal één BHV’er in het pand aanwezig te zijn. In sommige gevallen kan de werkgever deze taak zelf uitvoeren, maar hij dient hiervoor wel voldoende uitrusting te hebben. Daarnaast dient hij te allen tijde voor een vervanger te zorgen bij afwezigheid.

Met deze criteria acht de wetgever de bedrijfshulpverlening voldoende gewaarborgd, ook in de kleinere bedrijven.

Meer lezen?