9/10/19

Is een AED binnen een bedrijf verplicht?

https://verrijt.nl/wp-content/uploads/AEDkopie.jpg

Regelmatig wordt er contact opgenomen met onze organisatie met betrekking tot de Automatische Externe Defibrillator (AED). Is het voor bedrijven eigenlijk verplicht om in het bezit te zijn van een AED?

Momenteel is er geen wettelijke verplichting voor bedrijven om een AED te hebben. In de Arbowet is slechts de verplichting voor werkgevers opgenomen om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te waarborgen. Werkgevers moeten worden bijgestaan door één of meerdere bedrijfshulpverleners* om zoveel mogelijk de veiligheidsrisico’s te beperken. Reanimatie behoort tot het vaardighedenpakket van de bedrijfshulpverlener die eerste hulp bij ongevallen verleent, maar daarbij is de AED dus geen verplicht hulpmiddel.

Helaas beschikken nog lang niet alle bedrijven over een AED. Een AED wordt gebruikt bij een fibrillerend hart. Hierdoor ontstaat een ritmestoornis waardoor geen bloed meer door het lichaam kan worden gepompt. Indien de AED, tijdens de reanimatie, binnen enkele minuten kan worden ingezet vergroot dit de overlevingskans van het slachtoffer en neemt de kans op blijvende (hersen)schade af. Door elektrische schokken die de AED afgeeft, kan het hartritme weer op gang komen.

Ook al kunnen bedrijven momenteel niet aansprakelijk worden gesteld als een AED ontbreekt, is het zeker verstandig om een AED binnen het bedrijf beschikbaar te stellen. Zorg er dan altijd voor dat de bedrijfshulpverleners hiervan op de hoogte zijn en hang de AED op een openbare en zichtbare plek. De aanwezigheid van een AED draagt bij aan de veiligheid en de gezondheid van werknemers en bezoekers.

 

*zie ook artikel ‘is Bedrijfshulpverlening verplicht?’

 

Meer lezen?