15/02/22

Is een ontruimingsoefening verplicht?

https://verrijt.nl/wp-content/uploads/DSC2454-scaled-e1644928691300.jpg

Je moet er toch niet aan denken: er breekt brand uit en de mensen in het gebouw, je collega’s en jullie bezoekers, raken in paniek. Ze weten maar één ding: ze willen er zo snel mogelijk weg. Maar door de angst kunnen ze niet meer helder denken, door de rookontwikkeling zien ze de uitgangen niet meer en door hun haast om weg te komen duwen ze anderen omver.

Om deze paniek te voorkomen ben je met het oog op bedrijfsveiligheid verplicht regelmatig een ontruimingsoefening te doen. Want hoe vaker je oefent, hoe beter je BHV’ers en alle medewerkers getraind worden om in noodsituaties zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Dat kan echt het verschil betekenen tussen leven of dood.

De Arbowet verplicht de werkgever om maatregelen te treffen voor crisissituaties. Hierbij hoort ook de evacuatie van werknemers, dit ben je wettelijk verplicht. De minimale frequentie voor het oefenen van een ontruimingsoefening is jaarlijks. Het staat organisaties vrij om naar eigen inzicht vaker een ontruimingsoefening plaats te laten vinden. Hoe vaker er geoefend wordt, des te beter men is voorbereid op een calamiteit en des te beter de ontruiming verloopt wanneer het echt telt.

Bij uitzondering kan de wet voor bepaalde sectoren en bedrijven vereisen dat er vaker dan jaarlijks een ontruimingsoefening plaatsvindt.

Hoe vaak voer je een ontruimingsoefening uit?
Wat ons betreft, kun je niet genoeg oefenen met het ontruimen van je pand. Maar we moeten ook realistisch blijven; hoe vaak je een ontruimingsoefening moet doen hangt af van wettelijke eisen, de ervaring van de BHV’ers en de bedrijfsspecifieke risico’s. In een kantoorgebouw met zelfredzame mensen zijn de risico’s natuurlijk anders dan bij een kinderdagverblijf of een zorginstelling. Maar hoe dan ook, één keer per jaar een ontruiming oefenen is echt het minimum.

Een goede ontruimingsoefening begint met een goed ontruimingsplan waarin je van tevoren hebt vastgelegd wat er in geval van nood moet gebeuren om de mensen zo snel mogelijk uit het gebouw te krijgen. In het ontruimingsplan zijn organisatiegegevens en instructies opgenomen en de verschillende rollen van de BHV’ers vastgelegd. Zo weet iedereen wie wat doet en wat zijn of haar taken en verantwoordelijkheden zijn. Hulpverleners kunnen dan blindelings op elkaar vertrouwen.

De voordelen van een jaarlijkse ontruimingsoefening zijn duidelijk:

  • De BHV’ers weten precies wat ze moeten doen
  • Ze vergroten hun vaardigheden doordat de ontruimingsoefeningen steeds moeilijker en complexer worden, waardoor iedereen steeds minder vaak voor verrassingen komt te staan in noodsituaties
  • Je ervaart of het ontruimingsplan nog actueel is
  • Je voldoet aan wat is vastgelegd in het ontruimingsplan

 

Meer lezen?