22/10/20

Verrijt Fire & Safety is REOB-gecertificeerd!

https://verrijt.nl/wp-content/uploads/Brandblussers-Verrijt.jpg

Dit betekent dat wij onze werkzaamheden strikt volgens de geldende wet- en regelgeving uitvoeren.

Wat is REOB en wat betekent het?
Het REOB-merk en woordmerk REOB zijn beschermd en mogen alleen door gecertificeerde onderhoudsbedrijven worden gebruikt.

Wat houdt gecertificeerd onderhoud in?
Wij hebben onderhoudsdeskundigen in dienst die gespecialiseerd zijn in onderhoud van blusmiddelen. Onze monteurs hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd en moeten een examen afleggen. Verder dienen wij te zorgen voor goede procedures, instructies, apparatuur en materialen om de blusmiddelen te kunnen onderhouden. Wij, als gecertificeerd onderhoudsbedrijf, worden jaarlijks gecontroleerd door zogeheten certificatie-instellingen.

Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel of een draagbaar blustoestel. Deze moeten in goede staat zijn en functioneren als u ze nodig heeft. Om er zeker van te zijn dat de blusmiddelen werken zoals mag worden verwacht, is goed en regelmatig onderhoud van belang.

Waarom is onderhoud van blusmiddelen belangrijk?
Als u beschikt over een brandblusser, brandslanghaspel en/of een droge blusleiding, dan is het belangrijk dat deze werken op het moment dat het nodig is: in geval van brand. Komt u op dat moment tot de ontdekking dat een blusmiddel niet functioneert, dan neemt de kans op een succesvolle bestrijding van de brand snel af. Sterker nog, de situatie kan door deze onaangename verrassing uit de hand lopen.

Uw blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan u hoopt dat u ze nooit nodig zult hebben. Maar in een voorkomend geval moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang.

Wat houdt het onderhoud van blusmiddelen in?
Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of preventief vervangen.  Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de onderhoudsinstructies van de fabrikant en volgens de Nederlandse normen die hiervoor zijn opgesteld: NEN 2559 (draagbare blustoestellen), NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen), NEN 671-3 (brandslanghaspels) en NEN 1594 (droge blusleidingen).

Hoe vaak moet ik mijn blusmiddelen laten onderhouden?
Volgens de NEN 2559 dienen de blusmiddelen jaarlijks onderhouden te worden.

Meer lezen?