Opleiding EHBO

Basisopleiding EHBO inclusief AED
De EHBO opleiding volgens het Oranje Kruis, leidt cursisten op tot gediplomeerd Eerste Hulpverlener. De cursist leert, in afwachting van deskundige hulp, op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan een medemens, bij een plotseling optredende stoornis in diens gezondheidstoestand.

Onderwerpen:

 • Stoornissen in bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Reanimeren en bedienen van de AED
 • Ernstige bloedingen/verwondingen
 • Botbreuken, ontwrichting en verstuiking
 • Oogletsel
 • Shock
 • Warmte- en koudeletsels, brandwonden
 • Vergiftigingen
 • Ongevallen met elektriciteit
 • Verbandleer
Tijdens de praktische lessen zal de cursist zelf vaardigheden oefenen en leren hoe om te gaan met de diverse letsels en stoornissen. Om de lessen zo realistisch mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van Lotusslachtoffers.

De instructeurs van Verrijt zijn bevoegd en aangewezen door het Oranje en het Rode Kruis om de examens af te nemen. Het diploma is 2 jaar geldig.

Om het diploma geldig te houden is het van belang dat je aan kunt tonen dat je competent┬ábent als EHBO’er. De cursist dient hiervoor dus jaarlijks de competenties te blijven volgen/oefenen om deze te behouden. Hiervoor organiseert Verrijt 2 herhalingslessen, cursisten worden automatisch, tijdig en vrijblijvend hiervoor opgeroepen.