CO2 blussers (koolzuursneeuwblussers) vindt u vooral op plaatsen waar andere blusmiddelen óf onnodig veel schade geven óf gevaar voor de gebruiker opleveren. Het CO2 verdrijft de zuurstof in de omgeving van het vuur en daardoor doven de vlammen.

Koolzuursneeuw is uitstekend geschikt bij branden in apparaten die onder elektrische spanning staan. Door de hoge druk in de blusser is het koolzuurgas vloeibaar. Als het uit de bluskoker komt, gaat het direct over in gas en bevriest.

Een CO2 blusser is inzetbaar bij een klasse B brand.

b1