Veiligheid

Bij Verrijt staat veiligheid op de eerste plaats. Wij trainen cursisten om op een veilige en verantwoorde manier te werk te kunnen gaan op de werkvloer. Denk daarbij aan 

 • Arbeidsmiddelen 
 • Risicoanalyse 
 • Veilig jouw werkzaamheden uitvoeren 

Na onze training ben je als cursist op de hoogte van de gevaren van jouw werkplek, hoe daarbij gehandeld moet worden en is jouw veiligheid en die van andere aantoonbaar vergroot. 

veiligheid-icon@2x

Veiligheid

Preventiemedewerker | VCA | Heftruck | Veilig werken langs de weg | Mangat

Voordat-je-eerste-hulp-verleent-1024x684
CO2-poeder-en-schuim-nieuw-logo-1024x683
Check list, Safety and accident, Industrial safety cartoon, Vector illustration
Voorzijde NL en BE

Veiligheid

Preventiemedewerker

Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen die gaat samenwerken met de organisatie op het gebied van veiligheid.

Deze medewerker moet ten minste één keer per jaar de stand van zaken op het gebied van gezond en veilig werken in het bedrijf bespreken met de werkgever en/of de OR en de arbodienst of de bedrijfsarts.

Door de praktische kennis die de preventiemedewerker in huis heeft, wordt hier meestal iemand binnen de organisatie voor aangesteld. 

Taken van een preventiemedewerker zijn o.a.

 • Meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de RI&E
 • Adviseren aan en nauw samenwerken met de OR, PVT of de belanghebbende werknemers, inzake de maatregelen voor een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid
 • Uitvoeren of meewerken aan de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak
 • Het geven van instructie over het werken met gevaarlijke stoffen
 • Het stimuleren en het controleren van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

VCA

Steeds meer bedrijven eisen dat hun opdrachtnemers beschikken over een certificaat Veiligheids Checklist voor Aannemers (VCA). Dit certificaat is het bewijs dat het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen. Vooral voor bedrijven die in de bouwwereld actief zijn, is een VCA certificaat een steeds belangrijkere eis. Het VCA-certificaat kan uw bedrijf economisch – maatschappelijke voordelen bieden. Het certificaat is 10 jaar geldig.

Heftruck

Doel van deze opleiding in het algemeen is de kennis en de vaardigheden van uw medewerkers m.b.t. het rijden met vorkheftrucks naar een hoger veiligheidsniveau te brengen.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

Theorie

 • Wet- en regelgeving
 • Vakkennis
 • Lastgrafiek en belasten van trucks
 • Dagelijks onderhoud (batterij)
 • Verkeers- en veiligheidsvoorschriften

Praktijk

 • Dagelijkse controle (rijklaar maken)
 • Bediening en besturing heftruck
 • Koud stapelen, pallet en inrijdstellingen
 • Laden en lossen containers/laadbakken
 • Onderhoud batterij en motor

Veilig werken langs de weg

Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel de wegwerker als de overige weggebruikers. Jaarlijks gebeuren er veel verkeersongelukken bij wegwerkzaamheden. Het is daarom belangrijk om oog te hebben voor de veiligheid langs de weg.

“De beste cursus in 6 jaar!”

Zeer praktijkgericht en een super goede, inspirerende trainer. Complimenten!

Aldus een medewerker van XPO