Het ontruimingsplan is geen middel voor het voorkomen van een calamiteit, maar het voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten welke zich in een bedrijf of instelling kunnen voordoen. Door het hanteren van het ontruimingsplan kan de omvang en consequenties van de calamiteiten worden beperkt. Afhankelijk van de aard van het bedrijf kunnen specifieke gevaren eveneens in het plan worden opgenomen. Hierbij valt te denken aan computerstoringen, gijzelingen, berovingen, wateroverlast en dergelijke. Het ontruimingsplan dient opgesteld te worden conform NTA 8112. Verrijt kan u hierbij helpen. Een onderdeel van het ontruimingsplan is de oriƫntatietekeningen. Ook dit kan Verrijt desgewenst uit handen nemen voor u.