Verrijt Fire & Safety Trainingscenter is een jong en ambitieus bedrijf dat zich richt op veiligheidstrainingen voor de Nederlandse dan wel Belgische markt.

Waar Verrijt Nederland zich onder andere focust op trainingen voor BHV, VCA, AED en EHBO, richt Verrijt Lommel zich voornamelijk op brandweertrainingen.
Onze trainingsfaciliteiten zijn dan ook zeer geschikt om realistische scenario’s te kunnen bieden aan de brandweer.

Om u op het gebied van veiligheid te “ontzorgen” kan Verrijt u een totaalpakket aanbieden. Zo keuren en onderhouden wij uw blusmiddelen, tekenen wij uw plattegronden en begeleiden/adviseren wij u bij ontruimingsoefeningen.

Op deze website geven wij u een beeld van wat Verrijt Fire & Safety Trainingscenter voor uw organisatie kan betekenen.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Verrijt en Jos Boullart