De opleiding is bestemd voor personen die in een bedrijf of instelling (gaan) functioneren als Ploegleider bedrijfshulpverlening. Voor deze opleiding dient u in het bezit te zijn van een diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener.
Na het volgen van deze opleiding kan de Ploegleider bedrijfshulpverlening:

  • Sturing geven aan de repressieve inzet van het BHV team
  • Zich voorbereiden op de inzet van de BHV ploeg
  • Oefenen met de BHV ploeg
  • Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied
  • Beheren en controleren van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen
  • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen