Poederblussers worden het meest gebruikt bij het bestrijden van brand in de industrie. Ze hebben een groot blusvermogen en zijn er in verschillende types voor verschillende soorten branden. Het poeder breekt de vlammen af. Het nadeel van een poederblusser is dat het poeder heel fijn is, het poeder zal tot ver in het gebouw terug te vinden zijn en veel gevolgschade veroorzaken. Denkt u hierbij aan printplaten van o.a. computer en CNC gestuurde machines. Een poederblusser is inzetbaar in de A, B, en C brandklassen.

a1
b1
c1