Schuimblussers zijn gevuld met water waaraan een schuimvormend middel is toegevoegd dat het water als het ware dunner maakt. Het dringt daardoor snel in de brandende vaste stof (zoals papier, hout, textiel) en heeft een goede blussende werking. Omdat het toegevoegde middel op brandbare stoffen drijft is het ook bruikbaar bij vloeistofbranden. Herontbranding wordt vrijwel onmogelijk. Het blusmiddel heeft geen schadelijke gevolgen voor het milieu. Een schuimblusser is inzetbaar voor brandklasse A en B.

a1
b1