Opleiding en herhaling VCA Basis

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om zowel ongevallen als ziekte van werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben hierin beiden hun eigen taken en verantwoordelijkheden. In de Arbeidsomstandighedenwet 1998 is onder andere geregeld dat werkgevers hun werknemers doeltreffend moeten inlichten over de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s.

VCA geeft kennis op het gebied van veiligheid. Deze opleiding is bestemd voor werknemers die arbeid verrichten bij derden, bouwbedrijven, constructiebedrijven, loonbedrijven en dergelijke.

Inhoud van de opleiding:

  • De ARBO wet (rechten en plichten, wettoepassingen)
  • Van theorie naar praktijk (risico bij het werk, veiligheid en preventie)
  • Gevaarlijke stoffen (herkennen, verspreiden, opname van gevaarlijke stoffen)
  • Brand- en explosiegevaar (hoe ontstaat brand, wat zijn de risico’s)
  • Gereedschap
  • Hijsen en tillen
  • Werken op hoogte (ladders, hangsteigers, rolsteigers)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (wanneer en wat te doen met)
  • Werkvergunningen