Wanneer men spreekt van een vetbrand, zoals brandend vet of bakolie, dan wordt als algemeen bekend verondersteld dat water als blusstof uit den boze is. Deze branden zijn moeilijk te blussen met gewoon schuim, CO2 of blusdeken etc.. Door de temperatuur van het vet of de olie kan na blussing herontsteking plaatsvinden.
Voor deze branden is een vetbrandblusser ontwikkeld die een speciale blusstof bevat. Deze blusstof heeft een emulgerende eigenschap waardoor een afsluitende laag wordt gevormd op de brandende vloeistof en de vloeistof snel onder de zelfontbrandingstemperatuur komt.
Een vetbrandblusser is inzetbaar voor de brandklasse F.

f1